Przejdź do treści

Krystyna Ulińska – właściciel

Biegły rewident – wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 390.


Przy naszych projektach ściśle współpracujemy z:

kancelariami prawnymi

kancelariami notarialnymi

doradcami podatkowymi